Nabava informatičkih programa za praktikum stručne prakse

U tijeku je nabava informatičkih programa koji će se koristiti u praktikumu za potrebe nastave prije odlaska na stručnu praksu. Radi se o 3 različite vrste programa, a jedan od njih je i novi program virtualne realnosti koji će pripremu za stručnu praksu podići na zavidan nivo kroz korištenje najmodernijih tehnologija.

Skip to content