Nabava namještaja i informatičke opreme

U tijeku je natječaj za nabavu namještaja i informatičke opreme za opremanje Centra za razvoj karijere i pripadajućeg praktikuma i kojemu će se održavati nastava prije odlazaka studenata na stručnu praksu kako bi se što bolje pripremili za samu praksu, a sve u sklopu STEP UP projekta. Predmet nabave su stolice, stolovi, računala i sve ono što je potrebno za kvalitetan rad kako profesora tako i studenata.

Skip to content