O nama - Centar za razvoj karijera

Centar za razvoj karijera na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, osnovan je u sklopu projekta STEP UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU 2020. godine. Svrha Centra za razvoj karijera je asistiranje u svim fazama istraživanja karijere, od planiranja, preko razvijanja stručnih znanja i vještina studenta za vrijeme trajanja studija, pa sve do posredovanja između studenata i poslodavaca. Centar nastoji pridonijeti napretku postojećih trendova te upoznati studente s mogućnostima za zapošljavanje i osobni razvoj tijekom studija te osobito po njegovom završetku.

Edukacije i savjetovanja koje Centar pruža studentima direktno osposobljavaju studente Veleučilišta za nadolazeće poslovne izazove, kao i za stjecanje vještina u komunikaciji s budućim poslodavcima što povećava njihovu konkurentnost na tržištu rada, a osobito na onim poslovima primjerenim zvanjima, kvalifikacijama i vještinama koje su stekli na svojim studijskim programima na Veleučilištu. Iako je rad centra usmjeren na studente i njihovo zapošljavanje, krajnji korisnici ovakvog pristupa obrazovanju su poslodavci te zajedno s njima i šira društvena zajednica. Umrežavanje studenata s poslodavcima od značajnog je utjecaja na gospodarsko okruženje i sve dionike zainteresirane za područje razvoja karijera.

Misija

Centar za razvoj karijera svojim djelovanjem pruža mogućnost osposobljavanja studenata veleučilišta za buduće poslovne izazove, upoznavanja sa specifičnostima poslovanja kao i stjecanja praktičnih znanja i vještina, s naglaskom na kvalitetu zapošljavanja studenata u željenim područjima rada sukladno njihovim stečenim kvalifikacijama i kompetencijama.

Ciljevi

Primarni cilj Centra za razvoj karijera je povećanje konkurentnosti diplomiranih studenata Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru na tržištu rada i poboljšanje dinamike i kvalitete njihovog zapošljavanja kroz nadogradnju njihovih znanja i vještina te umrežavanje studenata, alumnija i poslodavaca.

Aktivnosti

CZRK VEVU aktivno radi na poboljšanju kvalitete cjelokupnog iskustva studiranja za studente i studentice Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru  na način da ih podržava, motivira i karijerno usmjerava. Svojim aktivnostima pomaže im uspješno se nositi s akademskim izazovima, napredovati kroz studij i graditi svoju karijeru već tijekom studentskih dana.

  • Povezivanje i suradnja s poslodavcima i alumnijima
  • Administracija i provedba stručne studentske prakse
  • Informiranje o prilikama
  • Studentsko savjetovanje i podrška tijekom studija
  • Planiranje i razvoj karijere

Centar za razvoj karijera je odličan izvor za pronalazak i razvoj studentskih potencijala, ali i puno više od toga. Centar njeguje vrijedne suradnje s kvalitetnim poduzećima što pogoduje ne samo studentima u izboru mjesta vršenja stručne prakse ili pri izboru prvog poslodavca, nego i poslodavcima u pronalasku profesionalnih kadrova za razvoj svog poslovanja.

Skip to content