Opremanje CZRK i Praktikuma

U tijeku je opremanje Centra za razvoj karijere i Praktikuma u kojemu će se održavati nastava prije odlazaka studenata na stručnu praksu kako bi se što bolje pripremili za samu praksu, a sve u sklopu STEP UP projekta. Predmet nabave su stolice, stolovi, računala i sve ono što je potrebno za kvalitetan rad kako profesora tako i studenata, te informatički programi koji će se koristiti u praktikumu za potrebe nastave prije odlaska na stručnu praksu. Radi se o 3 različite vrste programa, a jedan od njih je i novi program virtualne realnosti koji će pripremu za stručnu praksu podići na zavidan nivo kroz korištenje najmodernijih tehnologija.

Skip to content