STEP UP predavanje Slavice Banić – „Nomotehnika u praksi“

Dana 8. lipnja 2022. godine održano je još jedno predavanje u ciklusu gostujućih predavača koji se na našem Veleučilištu održavaju u sklopu STEP UP projekta. Predavanje na temu „Nomotehnika u praksi“ održala je nekadašnja sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske i sadašnja glavna urednica časopisa „Novi informator“, dr. sc. Slavica Banić.

Nomotehnika je disciplina koja se bavi izradom pravnih propisa, neizostavna je vještina potrebna našim studentima Upravnog studija, a dr. sc. Slavica Banić jedna je od najistaknutijih stručnjaka na tom području u Hrvatskoj. Na ovom gostujućem predavanju, naši studenti Upravnog studija, imali su priliku učiti o izradi općih akata (zakona, uredaba, pravilnika, statuta, poslovnika, odluka, naputaka, naredaba i dr.) s praktičnim primjerima.

Skip to content