Započela provedba STEP UP projekta

U Hotelu Lav 2.7.2021. održana je uvodna konferencija EU projekta pod nazivom „STEP-UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU“. Kako je rečeno cilj projekta je unaprjeđenje i provedba stručne prakse za studente Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, a kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti.

Željko Sudarić, dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar rekao je kako će ovaj projekt biti od posebnog značaja za studente upravnog i poslovnog odjela s obzirom da studenti fizioterapije imaju kliničku praksu.

Praksa će se provoditi na način da će se studenti prijavljivati na aplikaciju u kojoj će biti povezani sa poslodavcima i nastavnicima. Putem nje studenti će birati gdje će provoditi praksu. U planu je da najveći dio prakse se obavi na području Vukovara i Vukovarsko – srijemske županije ali nije isključeno da se ista može obaviti i u drugim dijelovima Hrvatske.

Projekt je u iznosu od 85% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a njegova ukupna vrijednost iznosi nešto manje od 4 milijuna kuna. Korisnik projekta je Veleučilište „Lavoslav Ružička“ Vukovar, a partneri na projektu su VURA, Učilište Studium i Ekonomska škola Vukovar.

Skip to content